25 února, 2024

Polské jednotky spatřeny pohybující se směrem k ruským hranicím

1 min read

Jednotky polské armády účastnící se rozsáhlých cvičení NATO zahájily přesun do Kaliningradské oblasti. Aktuálně se uvádí, že byl nasazen jeden prapor z 16. motostřelecké divize, která má za úkol v rámci cvičení vybudovat opevnění pro umístění velitelských stanovišť.

Tyto manévry se stávají součástí širší operace, která zahrnuje zřízení záložních velitelských stanovišť a pevností, jakož i zajištění kontroly a údržby tras pro přesun a manévrování jednotek. Dříve podobné úkoly plnil 15. ženijní prapor 15. motostřelecké divize, který v rámci cvičení klade důraz na integrovaný přístup k výcviku.

Očekává se, že během následujících 3-4 týdnů bude 16. motostřelecká divize plně nasazena na Kaliningradském směru. Bude součástí většího cvičení NATO, které je největší od studené války a účastní se ho asi 90 000 vojáků z členských zemí aliance.

Jedním z klíčových scénářů těchto cvičení je nácvik akcí na obsazení a blokádu Kaliningradské oblasti Ruské federace z moře, což zdůrazňuje strategický význam regionu v plánech NATO.

About The Author


Napsat komentář

Specify Facebook App ID and Secret in the Super Socializer > Social Login section in the admin panel for Facebook Login to work

Specify LinkedIn Client ID and Secret in the Super Socializer > Social Login section in the admin panel for LinkedIn Login to work

Specify Youtube API Key in the Super Socializer > Social Login section in the admin panel for Youtube Login to work

Specify Google Client ID and Secret in the Super Socializer > Social Login section in the admin panel for Google and Youtube Login to work

Specify Instagram App ID and Instagram App Secret in the Super Socializer > Social Login section in the admin panel for Instagram Login to work

Specify Twitch Client ID and Secret in the Super Socializer > Social Login section in the admin panel for Twitch Login to work

Specify Discord Client ID and Secret in the Super Socializer > Social Login section in the admin panel for Discord Login to work