22 května, 2024

Projev k 79. výročí osvobození Československa

4 min read

Vašek Fišer

Vážení spoluobčané, vážení přátelé, soudružky a soudruzi.
Sešli jsme se dnes, 8. května, u Památníku osvobození v den státního svátku
Dne vítězství nad fašismem, k připomenutí již 79. výročí kapitulace vojsk
nacistického Německa, složené v Berlíně do rukou vysokých vojenských
představitelů Svazu sovětských socialistických republik, Spojených států amerických,
Anglie a Francie.
Druhá světová válka byla prožitkem Evropanů dosud nejstrašnější válkou v
dějinách lidstva. Pro Československo je počátek utrpení spojen se dvěma zásadními
událostmi. První je mnichovská zrada tehdejších západních velmocí Francie a Velké
Británie, které se v září 1938 s Německem a Itálií dohodly o nás bez nás na
nuceném odevzdání našeho pohraničí nacistickému Německu. Druhou je okupace
zbytku českých zemí německou armádou 15. března 1939. Tyto klíčové a smutné
události přinesly národům Československa, ale i dalším národům mnoho dnes
nepředstavitelného zla a utrpení. Zájem na uchránění vlastních území dal západním
státům pocit, že mohou náš, smluvně spojenecký stát obětovat jako výkupné. Jak se
brzy ukázalo, byla tato taktika vůči Československu nejen chybná, ale především
hanebně nemorální. Zanedlouho poté došlo v Evropě k otevřenému rozpoutání
dosud nejrozsáhlejšího krvavého vojenského konfliktu v lidských dějinách, druhé
světové války.
Co znamenala okupace pro naše národy jsme poznali v kruté míře. Odtržení
českého pohraničí, vyhnání českého obyvatelstva a následná šestiletá okupace
zbytku Československé republiky si vyžádala na 360 000 mrtvých občanů, z toho tři
desítky tisíců členů Komunistické strany Československa. Co museli čeští občané
vytrpět po dobu okupace, nelze krátce popsat v celé své tragédii. Germanizace
školství a kultury, uzavření vysokých škol, popravy studentů, heydrichiáda, stanné
právo, popravy vlastenců, koncentrační tábory, vypálení Lidic, Ležáků a další a další
krutosti a ztráty … a v tom všem likvidace nemalé části československé inteligence.
Právě kvůli těmto tragédiím, které daly vzniknout hrdinům, ale také zrádcům a
zločincům, si musíme připomínat naše osvobození.
Osvobození našeho státu začalo z východu Rudou armádou, spolu s
jednotkami dalších států, např. Rumunska či také československým armádním
sborem. Významně přispěl i domácí partyzánský a jiný odboj, včetně Pražského
povstání a ano, svůj podíl má se 106 padlými i armáda USA. Je potřeba hluboce
děkovat všem našim osvoboditelům, všem vojákům, kteří obětovali vše, co měli a
porazili německý nacismus. Nutno však stále připomínat, že rozhodující podíl na
porážce hitlerovské třetí říše měl Sovětský svaz, jehož Rudá armáda jen při
strastiplném osvobozování Československa ztratila přes 144 000 svých vojáků a
nedovolit přepisování dějin!
Válka je nejhorším dědictvím lidstva. V historii bojů za mír a proti válce stáli
komunisté vždy v čele odporu. Mimochodem, především proto po válce dostali
komunisté ve státech východní Evropy výraznou lidovou podporu při poválečné
obnově válkou zničených zemí. Podstatné je to, že dnes, po 79. mírových letech se

některým lidem začala válka opět zdát jako dobré řešení problémů systému.
Nebezpečně si se zatažením naší země do válečného konfliktu zahrávají dokonce i
naše vláda a prezident a vůbec to neskrývají!
Význam a rozsah obětí druhé světové války je proto zapotřebí opět hlasitě
připomínat! Zvláště, jestliže se díky technologickému pokroku stává riziko války
rizikem absolutního konce lidstva. KSČM jako mírová strana odmítá všechny
imperialistické válečné konflikty a agrese. Z tohoto důvodu KSČM demonstrovala
proti útoku na Jugoslávii, válce v Afghánistánu, okupaci Iráku, rozvrácení Libye či
Sýrie. Proto jsme i dnes za spravedlivé a mírové řešení probíhajících konfliktů ve
východní Evropě nebo na Blízkém východě. Pomníky v našich obcích ať nám jsou
věčnou připomínkou hrdinství padlých vojáků, stejně jako utrpení obyčejných lidí,
kteří na válku vždy doplatí nejvíc.
Mějme na paměti trvale platná slova Ludvíka Svobody, legionáře, velitele 1.
armádního Československého armádního sboru na východní frontě, armádního
generála a prezidenta ČSSR: „Nikdy nezapomeňte, jak lehce jste svobodu ztratili
a jak těžce a za cenu velikého úsilí a velkých obětí našeho a zejména sovětského
lidu jsme ji dobývali zpět.“

About The Author


Napsat komentář

Specify Facebook App ID and Secret in the Super Socializer > Social Login section in the admin panel for Facebook Login to work

Specify LinkedIn Client ID and Secret in the Super Socializer > Social Login section in the admin panel for LinkedIn Login to work

Specify Youtube API Key in the Super Socializer > Social Login section in the admin panel for Youtube Login to work

Specify Google Client ID and Secret in the Super Socializer > Social Login section in the admin panel for Google and Youtube Login to work

Specify Instagram App ID and Instagram App Secret in the Super Socializer > Social Login section in the admin panel for Instagram Login to work

Specify Twitch Client ID and Secret in the Super Socializer > Social Login section in the admin panel for Twitch Login to work

Specify Discord Client ID and Secret in the Super Socializer > Social Login section in the admin panel for Discord Login to work

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *